Financiële planning

Wat gebeurt er met uw financiële
situatie als u arbeidsongeschikt wordt? Of werkloos? Heeft u zicht op
uw situatie als uw partner komt te overlijden? Het zijn vervelende
risico’s waaraan u liever niet denkt maar waarmee u toch rekening dient
te houden.  Een financiële planner van Schreuder maakt
inzichtelijk wat uw huidige en toekomstige financiële situatie is.
Hierdoor ontstaat duidelijkheid, financiële rust en zekerheid.

Werkwijze
In een eerste gesprek zullen we u informeren over de betekenis van een
financiële planning. Vervolgens wordt aan de hand van verschillende
vragen beoordeeld of een financiële planning voor u noodzakelijk is.
Daarna starten we met het inventariseren van uw huidige en toekomstige
financiële situatie en bespreken we wat uw wensen zijn. Onze financiële
planner gaat aan de slag met een rapportage en presenteert de uitkomsten
en het advies in een vervolggesprek. Door ons brede netwerk binnen
verzekeraars en banken kunnen wij bemiddelen bij de uitwerking van de
financiële planning.​

Nazorg
Door een scheiding, het overlijden van uw partner of een wijziging in uw
maandlasten kan uw persoonlijke situatie veranderen. Daarom is het
belangrijk dat uw financiële planning up-to-date blijft. Indien gewenst
kunnen wij op ieder moment uw financiële planning te beoordelen en waar
nodig bijstellen zodat deze blijft voldoen aan uw wensen. 
 

☏ Bel ons +