Disclaimer

 

Schreuder Verzekert B.V., hierna te noemen Schreuder Verzekert verleent u hierbij toegang tot www.schreuderverzekert.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Schreuder Verzekert behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.schreuderverzekert.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Schreuder Verzekert.

Beperkte aansprakelijkheid

Schreuder Verzekert spant zich in om de inhoud van www.schreuderverzekert.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.schreuderverzekert.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Schreuder Verzekert.

Voor op www.schreuderverzekert.nl  opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Schreuder Verzekert nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Schreuder Verzekert.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Schreuder Verzekert  behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

☏ Bel ons +